APA ITU PEPIAS???

PEPIAS merupakan akronim daripada nama Persatuan Pelajar Islam Selangor Darul Ehsan mana sebelum ini dikenali sebagai Persatuan Kebajikan Dan Pendidikan Islam Selangor Darul Ehsan.
PEPIAS telah bertapak sebagai penubuhan yang sah pada tanggal 1 OKTOBER 1992 setelah mula bergerak sejak 1971.


PEPIAS berasaskan DUA GAGASAN iaitu KEBAJIKAN dan PENDIDIKAN ISLAM. PEPIAS lebih menumpukan kepada sasaran sekolah rendah dan sekolah menengah. "meluntur buluh biar dari rebungnya".

PEPIAS telah mempunyai 7 cawangan berdaftar yang mana salah satunya ialah PEPIAS Cawangan Bangi yang bertapak di KUIS, Bangi.

Thursday, July 31, 2008

SELAMATKAN KELUARGA KITA

ANTARA MATLAMAT-MATLAMAT TERBINANYA PEPIAS IALAH :-
  1. BERUSAHA MENGHIDUPKAN DAN MENINGKATKAN KESEDARAN SERTA KEFAHAMAN ISLAM YANG SEMPURNA, SESUAI DENGAN AJARAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH DI KALANGAN AHLI DAN MASYARAKAT.
  2. BERUSAHA MENGHIDUPKAN TRADISI KEILMUAN DAN PENDIDIKAN ISLAM DIKALANGAN AHLI DAN MASYARAKAT.
  3. BERUSAHA MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN KEBAJIKAN AHLI-AHLI SERTA MASYARAKAT DI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN SELANGOR DARUL EHSAN BERSESUAIAN DENGAN AJARAN ISLAM
  4. BERUSAHA MEMUPUK DAN MEMPERERATKAN TALI PERSAUDARAAN ISLAM DIKALANGAN AHLI DAN MASYARAKAT.
  5. BEKERJASAMA DENGAN BADAN-BADAN LAIN YANG SAH DI SISI UNDANG-UNDANG DALAM PERKARA-PERKARA YANG DAPAT MEMBERI FAEDAH KEPADA AHLI DAN MASYARAKAT.
  6. MENJALANKAN KEGIATAN-KEGIATAN SEPERTI SEMINAR, SIMPOSIUM, KURSUS, MUZAKARAH DAN SEBAGAINYA BAGI MENCAPAI TUJUAN-TUJUAN PEPIAS DITUBUHKAN.

No comments: